Nasza oferta

Inzynieria

BUDOWNICTWO  DROGOWE

Nasza firma  jest przedsiębiorstwem działającym na rynku budowy dróg i kształtowania krajobrazu od 18 lat.

W zakres naszych prac wchodzą:

 •  projekty dróg i parkingów
 • roboty ziemne (makroniwelacja terenu, wykopy przestrzenne i fundamentowe)
 • fundamentowanie głębokie za pomocą pali wierconych
 • podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych
 • przygotowanie platform pod posadzki w obiektach kubaturowych (hale, magazyny)
 • budowa dróg, ulic, placów, parkingów i chodników w różnych technologiach
 • nawierzchni z mas bitumicznych
 • posadzki przemysłowe
 • modernizacja nawierzchni dróg, ulic i chodników
 • montaż drogowych barier energochłonnych
 • budowa sieci kanalizacyjnych deszczowych i sanitarnych
 • robót melioracyjnych – odwodnienia, przepusty etc.,
 • usługi transportowo – sprzętowe