Nasza oferta

Budownictwo drogowe/ place/ parkingi

W zakres naszych prac wchodzą:

  • projekty dróg i parkingów
  • roboty ziemne (makroniwelacja terenu, wykopy przestrzenne i fundamentowe)
  • podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych
  • budowa dróg, ulic, placów, parkingów i chodników w różnych technologiach
  • nawierzchni z mas bitumicznych,
  • modernizacja nawierzchni dróg, ulic i chodników
  • montaż drogowych barier energochłonnych
  • budowa sieci kanalizacyjnych deszczowych i sanitarnych
  • robót melioracyjnych – odwodnienia, przepusty etc.,
  • usługi transportowo – sprzętowe