Nasza oferta

TECHNICZNA i BIOLOGICZNA

REKULTYWACJA

 Techniczna:

 • wzmacnianie skarp i nasypów
 • palowanie
 • kotwy i gwoździe gruntowe
 • stabilizacja osuwisk
 • jet grounting

 Biologiczna

 • hydroobsiew
 • darniowanie
 • fitoremediacja

 

PRACE WODNO-KANALIZACYJNE

 •  przyłącza i instalacje wodne
 • instalacje sanitarne
 • instalacje deszczowe
 • prace melioracyjne